Zadyma M

13 tekstów – auto­rem jest Za­dyma M. 

Ran­kiem - człowiek mądry, wie­czo­rem zwątpiony. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 listopada 2014, 21:07

Moc­no nakręco­nym puszczają sprężyny. 

myśl dnia z 28 kwietnia 2016 roku
zebrała 67 fiszek • 27 sierpnia 2014, 23:55

Znudzo­ny sobą - nie zauważy, że sobą nudzi. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 sierpnia 2014, 22:05

Kiedyś my

Kiedyś od­naj­dziemy zakątki naszych ciał
led­wo wczo­raj poznanych
roz­pozna­my wza­jem­nie ich ciepło
pogrążymy jed­no w drugim
zachłyśniemy głębiną upojenia

później w blas­ku księżyca
przeszu­kamy wza­jem­nie swo­je ciała
żeby od­kryć na nich zna­ki szczególne
ważne tyl­ko dla nas
kiedyś tak właśnie będzie 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 20 sierpnia 2014, 18:02

Złośli­wy czy głupiec jak nie pod­ra­pie dru­giego, to go wszys­tko swędzi. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 sierpnia 2014, 14:14

Ktoś, kto myśli tyl­ko o so­bie - do szczęśli­wych
- nie należy. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 5 sierpnia 2014, 23:31

Gdy­by ko­biety chciały wie­rzyć na słowo, że są piękne,
ile by człowiek zdro­wia - zaoszczędził. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 lipca 2014, 23:17

Jak kochasz, tak żyjesz. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 24 lipca 2014, 23:59

Im więcej roz­myśla­my, tym bar­dziej ule­gamy rozmyśleniu. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 lipca 2014, 22:12

Co wątpli­we, nie przet­rzy­ma próby czasu. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 25 czerwca 2014, 00:01
Zadyma M

zadyma.cytaty.info Człowiek sta­je się pot­wo­rem, gdy już sam na siebie nie może patrzeć.

Zeszyty
  • myśli – chrząszcz brzmi w trzci­nie

  • opowieści – wie­czne pióro zas­krzy­piało

  • wiersze – ko­nik pol­ny gra na skrzyp­cach

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zadyma M

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 kwietnia 2016, 07:28Cris sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

28 kwietnia 2016, 00:58Beczka sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

31 sierpnia 2015, 12:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

19 sierpnia 2015, 22:49Breath... sko­men­to­wał tek­st Rankiem - człowiek mądry, [...]

16 listopada 2014, 16:05OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

10 listopada 2014, 20:57Zadyma M sko­men­to­wał tek­st Ko­bieta jest jak [...]

9 listopada 2014, 21:54Zadyma M sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

8 listopada 2014, 23:45RedRose sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.  

7 listopada 2014, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rankiem - człowiek mądry, [...]

6 listopada 2014, 22:54Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Rankiem - człowiek mądry, [...]